เชียงราย

 
 
 

แผนที่จังหวัดเชียงราย

   
 
 
 
Thailand Map , Thai Map , Bangkok Map , แผนที่ประเทศไทย , แผนที่ท่องเที่ยว , แผนที่จังหวัดเชียงราย
  ประเทศไทย   จังหวัดเชียงราย

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

รูปช้างสีขาวใต้เมฆ หมายถึง นิมิตของความรุ่งเรืองในอดีต เพราะพ่อขุนมังรายเคยใช้ช้างเป็นกำลังสำคัญในการทำศึกปราบศัตรูจนได้ชัยชนะ นอกจากนี้ ช้างยังเป็นชนวนให้พ่อขุนมังรายมาก่อร่างสร้างเมืองนี้ขึ้นอีกด้วย โดยว่ากันว่า ช้างทรงของพ่อขุนมังรายหลุดหายไปจากหลักที่ผูกไว้ พ่อขุนมังรายติดตามไปจนถึงภูมิประเทศอันบริบูรณ์ริมน้ำกก จึงโปรดให้ตั้งเมืองเชียงรายขึ้น ณ ที่นั้น


ค้นหาพิกัดทั่วไทย กดเลยค่ะที่นี่เลยค่ะ
  แผนที่จังหวัดเชียงราย
  1. รายละเอียดอำเภอเมืองเชียงราย   2. รายละเอียดอำเภอเวียงชัย   3. รายละเอียดอำเภอเชียงของ
  4. รายละเอียดอำเภอเทิง   5. รายละเอียดอำเภอพาน   6. รายละเอียดอำเภอป่าแดด
  7. รายละเอียดอำเภอแม่จัน   8. รายละเอียดอำเภอเชียงแสน   9. รายละเอียดอำเภอแม่สาย
10. รายละเอียดอำเภอแม่สรวย 11. รายละเอียดอำเภอเวียงป่าเป้า 12. รายละเอียดอำเภอพญาเม็งราย
13. รายละเอียดอำเภอเวียงแก่น 14. รายละเอียดอำเภอขุนตาล 15. รายละเอียดอำเภอแม่ฟ้าหลวง
16. รายละเอียดอำเภอแม่ลาว 17. รายละเอียดกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 18. รายละเอียดกิ่งอำเภอดอยหลวง
สถานที่ราชการ,รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานบริการ โรงแรม,รีสอร์ท,ที่พักอาศัย สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา
ศาสนา สถานที่สำคัญ สุขภาพ สันทนาการ ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร โชว์รูมรถยนต์ ปั๊มน้ำมัน การคมนาคม

โรงแรม/รีสอร์ท(382)

 1. โกลด์เด็น แลนด์โฮเต็ล 
(
ต.สันทราย,อ.เมืองเชียงราย)
 2. ห้องพักแฟมมิลี่(โมเต็ล) 
(
ต.เวียง,อ.เชียงแสน)
 3. พาราไดซ์รีสอร์ท 
(
ต.เวียง,อ.เชียงแสน)
 4. โรงแรมทีคการ์เด้นสปารีสอร์ท 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
 5. ชายแดนเกสเฮ้าส์ 
(
ต.เวียง,อ.เชียงของ)
 6. บ้านบัวเกสเฮ้าส์ 
(
ต.เวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 7. ภูหมอกแค้มปิ้ง 
(
ต.ตับเต่า,อ.เทิง)
 8. โรงแรมวอเตอร์ฟอร์ดวัลเลย์ 
(
ต.ป่าซาง,กิ่งอ.เวียง เชียงรุ้ง)
 9. แจ่งจำปารีสอร์ท 
(
ต.เวียงพางคำ,อ.แม่สาย)
10. ห้วยผึ้งเกสเฮ้าส์ 
(
ต.แม่สลองใน,อ.แม่ฟ้าหลวง)
11. โรงแรมบ้านดู่ 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
12. โรงแรมอนันตราโกลเด้นไทรแอ้งเกิ้ล 
(
ต.เวียง,อ.เชียงแสน)
13. ลักษวรรณ รีสอร์ท 
(
ต.แม่กรณ์,อ.เมืองเชียงราย)
14. มาลารีสอร์ท 
(
ต.เวียงพางคำ,อ.แม่สาย)
15. โรงแรมเรือนทิพย์ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
16. โรงแรมบ้านริมน้ำ 
(
ต.เวียง,อ.เชียงของ)
17. โรงแรมบ้านศิลป์ 
(
ต.เวียง,อ.เมืองเชียงราย)
18. บ้านไม้หอม 
(
ต.ป่าตึง,อ.แม่จัน)
19. บ้านสวนริเวอร์วิวรีสอร์ท 
(
ต.สันทราย,อ.เมืองเชียงราย)
20. หทัยภัทรเกสเฮาส์ 
(
ต.เวียง,อ.เชียงแสน)
21. ณัฎฐิพลรีสอร์ท 
(
ต.ป่าตึง,อ.แม่จัน)
22. อุกฤษณ์ฟาร์มฮิลล์ 
(
ต.ตับเต่า,อ.เทิง)
23. บ้านพักผ่อน(ผาถ่าน) 
(
ต.เวียง,อ.เชียงของ)
24. ภูตะวันวิลเลจ 
(
ต.ตับเต่า,อ.เทิง)
25. เอื้องแซะเกสเฮ้าส์ 
(
ต.เวียง,อ.เชียงของ)
26. ภูชี้ฟ้าดอกเสี้ยว 
(
ต.ตับเต่า,อ.เทิง)
27. ดอยงามรีสอร์ท 
(
ต.เวียงพางคำ,อ.แม่สาย)
28. โรงแรมเชียงของโฮเต็ล 
(
ต.เวียง,อ.เชียงของ)
29. สวนแก้วรีสอร์ท 
(
ต.เวียงพางคำ,อ.แม่สาย)
30. เชียงของรีสอร์ท 
(
ต.เวียง,อ.เชียงของ)
More (382 points)..

คอนโดมิเนียม/อพาร์ทเมนท์(176)

 1. ห้องพักบีแอนด์บิว 
(
ต.เวียง,อ.เชียงแสน)
 2. วรพลห้องพัก 
(
ต.เวียง,อ.เชียงแสน)
 3. บ้านศิริมงคล 
(
ต.นางแล,อ.เมืองเชียงราย)
 4. หอพักชายมณีรัตน์ 
(
ต.ป่าอ้อดอนชัย,อ.เมืองเชียงราย)
 5. หอพักจิรัญญา 
(
ต.ริมกก,อ.เมืองเชียงราย)
 6. ชัดเฮ้าส์ 
(
ต.เวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 7. หอพักสตรีนิศารัตน์ 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
 8. หอพักหญิงจิวสันต้นกอก 
(
ต.นางแล,อ.เมืองเชียงราย)
 9. หอพักพีเฮ้าส์ 
(
ต.ริมกก,อ.เมืองเชียงราย)
10. หอพักหญิงดุจฤทัย 
(
ต.นางแล,อ.เมืองเชียงราย)
11. หอพักฤทธิณี 
(
ต.ริมกก,อ.เมืองเชียงราย)
12. รุจิพรรณคอร์ท 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
13. หอพักอาร์เอ็นพี 
(
ต.นางแล,อ.เมืองเชียงราย)
14. หอพักนฤมิตร 
(
ต.นางแล,อ.เมืองเชียงราย)
15. บ้านกองแก้งห้องพัก 
(
ต.ริมกก,อ.เมืองเชียงราย)
16. หอพักพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 
(
ต.เวียง,อ.เมืองเชียงราย)
17. หอพักสุจินต์ 
(
ต.นางแล,อ.เมืองเชียงราย)
18. หอพักหญิงปาติยเสวี 
(
ต.เวียง,อ.เมืองเชียงราย)
19. ฟ้าอินน์ห้องพัก 
(
ต.นางแล,อ.เมืองเชียงราย)
20. หอพักบ้านสุวรรณ 
(
ต.ริมกก,อ.เมืองเชียงราย)
21. หอพักจินดามณี 
(
ต.ทรายขาว,อ.พาน)
22. หอพักหญิงสายธารา 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
23. หอพักชายบ้านสามชาย 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
24. หอพักปานทิพย์ 
(
ต.ท่าสาย,อ.เมืองเชียงราย)
25. หอพักอังพิกา 
(
ต.ป่าอ้อดอนชัย,อ.เมืองเชียงราย)
26. หอพักชายนงคาร 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
27. หอพักชายทิพยวงศ์ 
(
ต.ธารทอง,อ.พาน)
28. กล้วยไม้แมนชั่น 
(
ต.ริมกก,อ.เมืองเชียงราย)
29. หอพักราชันย์ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
30. หอพักชายเคียงดาว 
(
ต.นางแล,อ.เมืองเชียงราย)
More (176 points)..

หมู่บ้าน(53)

 1. หมู่บ้านเชียงรายเมืองใหม่ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 2. หมู่บ้านวรรณ์วรา 
(
ต.ป่าอ้อดอนชัย,อ.เมืองเชียงราย)
 3. หมู่บ้านลดาวัลย์ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 4. หมู่บ้านรพีพรรณ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 5. หมู่บ้านเชียงรายสวิสฮิลล์ 
(
ต.ป่าแดด,อ.แม่สรวย)
 6. หมู่บ้านบ้านดู่เมืองใหม่ 
(
ต.แม่กรณ์,อ.เมืองเชียงราย)
 7. หมู่บ้านเหมืองแดงปิยะพรเฟส5 
(
ต.แม่สาย,อ.แม่สาย)
 8. หมู่บ้านสุดธนา 
(
ต.เวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 9. หมู่บ้านประชาสุขสรร 
(
ต.เวียง,อ.เชียงแสน)
10. หมู่บ้านอินทวัน 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
11. หมู่บ้านริมจันทร์ธานี 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
12. หมู่บ้านนพวรรธน์ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
13. หมู่บ้านธันย์ชนก 
(
ต.ป่าซาง,อ.แม่จัน)
14. หมู่บ้านริมธาร 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
15. หมู่บ้านชาญทิพย์ธานี2 
(
ต.ท่าสาย,อ.เมืองเชียงราย)
16. หมู่บ้านสินธานีโครงการ7 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
17. หมู่บ้านโกลเด้นวิลล์ 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
18. หมู่บ้านบุญทอง 
(
ต.เวียง,อ.เมืองเชียงราย)
19. หมู่บ้านเวียงแก้ว 
(
ต.เวียง,อ.เวียงป่าเป้า)
20. หมู่บ้านบ้านกกกาแล 
(
ต.ริมกก,อ.เมืองเชียงราย)
21. หมู่บ้านไทยสมุทร 
(
ต.สันทราย,อ.เมืองเชียงราย)
22. โครงการบ้านดู่เมืองใหม่ 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
23. หมู่บ้านเพิ่มพูนวิลล่า 
(
ต.ท่าสาย,อ.เมืองเชียงราย)
24. หมู่บ้านสินอุดม 
(
ต.สถาน,อ.เชียงของ)
25. หมู่บ้านยุพาแลนด์ 
(
ต.ทรายขาว,อ.พาน)
26. หมู่บ้านสุภารัตน์แม่สาย 
(
ต.แม่สาย,อ.แม่สาย)
27. หมู่บ้านไวท์วิลเลจ 
(
ต.เวียง,อ.เมืองเชียงราย)
28. หมู่บ้านพร้อมมิตร 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
29. หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
30. บ้านดู่เมืองใหม่ 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
More (53 points)..

     
 
    ภาคเหนือ    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กำแพงเพชร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร ตาก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตาก นครสวรรค์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ น่าน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดน่าน พะเยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา พิจิตร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก ลำปาง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง ลำพูน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน สุโขทัย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี เชียงราย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ แม่ฮ่องสอน                
    ภาคกลาง    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กรุงเทพมหานคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท นครนายก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก นครปฐม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม นนทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ลพบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี สมุทรปราการ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร สระบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง เพชรบุรี        
    ภาคอีสาน    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กาฬสินธุ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ นครพนม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม นครราชสีมา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ มหาสารคาม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม มุกดาหาร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ สกลนคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร สุรินทร์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ หนองคาย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอำนาจเจริญ อุดรธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี เลย    
    ภาคตะวันออก    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด จันทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ตราด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตราด ปราจีนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง สระแก้ว
    ภาคใต้    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กระบี่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ชุมพร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ตรัง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี พังงา
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา พัทลุง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ภูเก็ต แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ยะลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยะลา ระนอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระนอง สงขลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา สตูล แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสตูล สุราษฎร์ธานี