เชียงราย

 
 
 

แผนที่จังหวัดเชียงราย

   
 
 
 
Thailand Map , Thai Map , Bangkok Map , แผนที่ประเทศไทย , แผนที่ท่องเที่ยว , แผนที่จังหวัดเชียงราย
  ประเทศไทย   จังหวัดเชียงราย

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

รูปช้างสีขาวใต้เมฆ หมายถึง นิมิตของความรุ่งเรืองในอดีต เพราะพ่อขุนมังรายเคยใช้ช้างเป็นกำลังสำคัญในการทำศึกปราบศัตรูจนได้ชัยชนะ นอกจากนี้ ช้างยังเป็นชนวนให้พ่อขุนมังรายมาก่อร่างสร้างเมืองนี้ขึ้นอีกด้วย โดยว่ากันว่า ช้างทรงของพ่อขุนมังรายหลุดหายไปจากหลักที่ผูกไว้ พ่อขุนมังรายติดตามไปจนถึงภูมิประเทศอันบริบูรณ์ริมน้ำกก จึงโปรดให้ตั้งเมืองเชียงรายขึ้น ณ ที่นั้น


ค้นหาพิกัดทั่วไทย กดเลยค่ะที่นี่เลยค่ะ
  แผนที่จังหวัดเชียงราย
  1. รายละเอียดอำเภอเมืองเชียงราย   2. รายละเอียดอำเภอเวียงชัย   3. รายละเอียดอำเภอเชียงของ
  4. รายละเอียดอำเภอเทิง   5. รายละเอียดอำเภอพาน   6. รายละเอียดอำเภอป่าแดด
  7. รายละเอียดอำเภอแม่จัน   8. รายละเอียดอำเภอเชียงแสน   9. รายละเอียดอำเภอแม่สาย
10. รายละเอียดอำเภอแม่สรวย 11. รายละเอียดอำเภอเวียงป่าเป้า 12. รายละเอียดอำเภอพญาเม็งราย
13. รายละเอียดอำเภอเวียงแก่น 14. รายละเอียดอำเภอขุนตาล 15. รายละเอียดอำเภอแม่ฟ้าหลวง
16. รายละเอียดอำเภอแม่ลาว 17. รายละเอียดกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 18. รายละเอียดกิ่งอำเภอดอยหลวง
สถานที่ราชการ,รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานบริการ โรงแรม,รีสอร์ท,ที่พักอาศัย สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา
ศาสนา สถานที่สำคัญ สุขภาพ สันทนาการ ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร โชว์รูมรถยนต์ ปั๊มน้ำมัน การคมนาคม

โรงแรม/รีสอร์ท(382)

 1. อัญชลีพรเฮ้าส์ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 2. ภูเพชรรีสอร์ท 
(
ต.แม่ยาว,อ.เมืองเชียงราย)
 3. โรงแรมเอแอนด์บีวิลเลจ 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
 4. บัวตองรีสอร์ท เชียงราย 
(
ต.ป่าซาง,อ.แม่จัน)
 5. บ้านไม้หอม 
(
ต.ป่าตึง,อ.แม่จัน)
 6. สวนแก้วรีสอร์ท 
(
ต.เวียงพางคำ,อ.แม่สาย)
 7. ณัฎฐิพลรีสอร์ท 
(
ต.ป่าตึง,อ.แม่จัน)
 8. โรงแรมลาวี ออง โรส 
(
ต.เวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 9. ธนภัทรเกสท์เฮ้าส์ 
(
ต.เวียง,อ.เมืองเชียงราย)
10. ภูสวรรค์ตะวันสวย 
(
ต.ตับเต่า,อ.เทิง)
11. โป่งพระบาทรีสอร์ทแอนด์เรสเทอรองท์ 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
12. โรงแรมสตาร์ไบรท์ 
(
ต.เวียง,อ.เมืองเชียงราย)
13. อมรอินน์รีสอร์ท 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
14. บ้านมณีพงษ์ 
(
ต.เวียง,อ.เวียงป่าเป้า)
15. สีสันน้ำกรณ์รีสอร์ท 
(
ต.แม่กรณ์,อ.เมืองเชียงราย)
16. เชียงรายฮิลล์รีสอร์ท 
(
ต.แม่ยาว,อ.เมืองเชียงราย)
17. บ้านบัวเกสท์เฮาส์ 
(
ต.เวียง,อ.เมืองเชียงราย)
18. โรงแรมเชียงรุ่ง 
(
ต.เมืองพาน,อ.พาน)
19. โรงแรมยูนนาน 
(
ต.เวียงพางคำ,อ.แม่สาย)
20. เวียงโยนกรีสอร์ท 
(
ต.โยนก,อ.เชียงแสน)
21. โรงแรมสบายอินน์ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
22. โรงแรมมารวย 
(
ต.สันทราย,อ.เมืองเชียงราย)
23. โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ 
(
ต.เวียง,อ.เมืองเชียงราย)
24. นามลเกสเฮ้าส์ 
(
ต.เวียงพางคำ,อ.แม่สาย)
25. แจ่งจำปารีสอร์ท 
(
ต.เวียงพางคำ,อ.แม่สาย)
26. โรงแรมลีโอ 
(
ต.เวียงพางคำ,อ.แม่สาย)
27. โรงแรม เดอะ ปาล์ม การ์เด้น 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
28. โรงแรมบ้านทิวสน 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
29. ร่มฟ้าสยามฮิลล์ 
(
ต.ปอ,อ.เวียงแก่น)
30. โรงแรมเรจินา 
(
ต.เวียงพางคำ,อ.แม่สาย)
More (382 points)..

คอนโดมิเนียม/อพาร์ทเมนท์(176)

 1. หอพักนฤมิตร 
(
ต.นางแล,อ.เมืองเชียงราย)
 2. หอพักอัมพร 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
 3. หอพักหญิงกฤษดา 
(
ต.ท่าสาย,อ.เมืองเชียงราย)
 4. หอพักหญิงน้องปอนด์ 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
 5. หอพักต้นปาล์ม 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 6. หอพักนฤมล 
(
ต.ทรายขาว,อ.พาน)
 7. หอพักคาร่า 
(
ต.ม่วงยาย,อ.เวียงแก่น)
 8. หอพักบ้านวรกันต์ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 9. รุจิพรรณคอร์ท 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
10. กล้วยไม้แมนชั่น 
(
ต.ริมกก,อ.เมืองเชียงราย)
11. หอพักอังพิกา 
(
ต.ป่าอ้อดอนชัย,อ.เมืองเชียงราย)
12. เรตินาเพลส 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
13. ดีแอนด์เจเพลส 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
14. หอพักชายทิพยวงศ์ 
(
ต.ธารทอง,อ.พาน)
15. ลาลีอพาร์ทเม้นท์ 
(
ต.เวียง,อ.เมืองเชียงราย)
16. ชนภูมิแมนชั่น 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
17. เอสอาร์อพาร์ทเม้นท์ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
18. หอพักหญิงอำพร 
(
ต.นางแล,อ.เมืองเชียงราย)
19. หอพักณัชญ์ธีรา 
(
ต.ป่าอ้อดอนชัย,อ.เมืองเชียงราย)
20. หอพักปานทิพย์ 
(
ต.ท่าสาย,อ.เมืองเชียงราย)
21. หอพักหญิงมาลี 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
22. หอพักหญิงกาญจนา 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
23. สุวรรณดีอพาร์ทเม้นท์ 
(
ต.ริมกก,อ.เมืองเชียงราย)
24. ห้องพักสมบูรณ์ 
(
ต.เวียง,อ.เชียงแสน)
25. หอพักหญิงพิณกิจ 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
26. หอพักชายมณีรัตน์ 
(
ต.ป่าอ้อดอนชัย,อ.เมืองเชียงราย)
27. ธนอินทร์คอร์ท 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
28. หอพักหญิงสุดารัตน์ 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
29. หอพักชายยูเอ็น 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
30. โสภาคอร์ท 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
More (176 points)..

หมู่บ้าน(53)

 1. หมู่บ้านฐิติพร 
(
ต.สันทราย,อ.เมืองเชียงราย)
 2. หมู่บ้านลดาวัลย์ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 3. หมู่บ้านเปี่ยมรัก 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 4. หมู่บ้านกรรัฐ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 5. หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 6. หมู่บ้านเคียงดอย 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
 7. หมู่บ้านชาวทางวิลเลจ 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
 8. บ้านดู่เมืองใหม่ 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
 9. หมู่บ้านแควหวายวิลล่า 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
10. หมู่บ้านริมธาร 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
11. หมู่บ้านไทยสมุทร 
(
ต.สันทราย,อ.เมืองเชียงราย)
12. หมู่บ้านพร้อมมิตร 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
13. หมู่บ้านสินธานี4นิเวศน์ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
14. หมู่บ้านสวนพูนโชค 
(
ต.แม่ยาว,อ.เมืองเชียงราย)
15. หมู่บ้านแซนซิโก 
(
ต.เวียงชัย,อ.เวียงชัย)
16. หมู่บ้านธันย์ชนก 
(
ต.ป่าซาง,อ.แม่จัน)
17. หมู่บ้านสุภารัตน์แม่สาย 
(
ต.แม่สาย,อ.แม่สาย)
18. หมู่บ้านสินธานี3 
(
ต.ท่าสาย,อ.เมืองเชียงราย)
19. หมู่บ้านชาตรีโฮม 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
20. หมู่บ้านริมดอย 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
21. หมู่บ้านบ้านดู่เมืองใหม่ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
22. หมู่บ้านยุพาแลนด์ 
(
ต.ทรายขาว,อ.พาน)
23. หมู่บ้านรพีพรรณ 
(
ต.รอบเวียง,อ.เมืองเชียงราย)
24. หมู่บ้านโกลเด้นวิลล์ 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
25. หมู่บ้านบ้านกกกาแล 
(
ต.ริมกก,อ.เมืองเชียงราย)
26. หมู่บ้านพฤษชาติ 
(
ต.สันทราย,อ.เมืองเชียงราย)
27. หมู่บ้านสินธานีโครงการ7 
(
ต.บ้านดู่,อ.เมืองเชียงราย)
28. หมู่บ้านสินอุดม 
(
ต.สถาน,อ.เชียงของ)
29. หมู่บ้านเชียงรายสวิสฮิลล์ 
(
ต.ป่าแดด,อ.แม่สรวย)
30. หมู่บ้านประชาสุขสรร 
(
ต.เวียง,อ.เชียงแสน)
More (53 points)..

     
 
    ภาคเหนือ    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กำแพงเพชร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร ตาก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตาก นครสวรรค์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ น่าน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดน่าน พะเยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา พิจิตร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก ลำปาง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง ลำพูน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน สุโขทัย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี เชียงราย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ แม่ฮ่องสอน                
    ภาคกลาง    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กรุงเทพมหานคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท นครนายก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก นครปฐม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม นนทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ลพบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี สมุทรปราการ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร สระบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง เพชรบุรี        
    ภาคอีสาน    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กาฬสินธุ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ นครพนม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม นครราชสีมา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ มหาสารคาม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม มุกดาหาร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ สกลนคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร สุรินทร์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ หนองคาย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอำนาจเจริญ อุดรธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี เลย    
    ภาคตะวันออก    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด จันทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ตราด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตราด ปราจีนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง สระแก้ว
    ภาคใต้    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กระบี่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ชุมพร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ตรัง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี พังงา
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา พัทลุง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ภูเก็ต แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ยะลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยะลา ระนอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระนอง สงขลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา สตูล แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสตูล สุราษฎร์ธานี