น่าน

 
 
 

แผนที่จังหวัดน่าน

   
 
 
 
Thailand Map , Thai Map , Bangkok Map , แผนที่ประเทศไทย , แผนที่ท่องเที่ยว , แผนที่จังหวัดน่าน
  ประเทศไทย   จังหวัดน่าน

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์
แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุอยู่บนหลังโค รูปโคอุศุภราชมีพระธาตุอยู่บนหลัง หมายถึง นามเมือง โดยมีตำนานเล่าว่า สมัยเมื่อพญาผากองสร้างเมืองน่าน พ.ศ. 1911 พระองค์ทรงนิมิตไปว่ามี โคอุศุภราช วิ่งมาจากป่าทางด้านทิศตะวันออก ข้ามแม่น้ำน่านมายังทิศตะวันตก แล้วถ่ายมูลเป็นรูปพื้นฐาน ของตัวเมืองน่าน เมื่อพระองค์ตื่นบรรทม ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ ตามที่ได้นิมิตดังกล่าว ประกอบกับพระองค์ จะย้ายเมืองมาตั้งที่จังหวัดน่านปัจจุบันด้วย พระองค์จึงก่อกำแพงเมือง ตามรอยมูลโคอศุภราชที่ถ่ายไว้ ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันสำคัญ จึงให้โคอุศุภราชเป็นนามเมือง


ค้นหาพิกัดทั่วไทย กดเลยค่ะที่นี่เลยค่ะ
  แผนที่จังหวัดน่าน
  1. รายละเอียดอำเภอเมืองน่าน   2. รายละเอียดอำเภอแม่จริม   3. รายละเอียดอำเภอบ้านหลวง
  4. รายละเอียดอำเภอนาน้อย   5. รายละเอียดอำเภอปัว   6. รายละเอียดอำเภอท่าวังผา
  7. รายละเอียดอำเภอเวียงสา   8. รายละเอียดอำเภอทุ่งช้าง   9. รายละเอียดอำเภอเชียงกลาง
10. รายละเอียดอำเภอนาหมื่น 11. รายละเอียดอำเภอสันติสุข 12. รายละเอียดอำเภอบ่อเกลือ
13. รายละเอียดกิ่งอำเภอสองแคว 14. รายละเอียดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ราชการ,รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานบริการ โรงแรม,รีสอร์ท,ที่พักอาศัย สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา
ศาสนา สถานที่สำคัญ สุขภาพ สันทนาการ ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร โชว์รูมรถยนต์ ปั๊มน้ำมัน การคมนาคม

ศาลากลางจังหวัด(1)

สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ(15)

 1. ที่ว่าการอำเภอเวียงสา 
(
ต.กลางเวียง,อ.เวียงสา)
 2. ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน 
(
ต.ไชยสถาน,อ.เมืองน่าน)
 3. ที่ว่าการอำเภอสันติสุข 
(
ต.ดู่พงษ์,อ.สันติสุข)
 4. ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
(
ต.ห้วยโก๋น,อ.เฉลิมพระเกียรติ)
 5. ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง 
(
ต.ทุ่งช้าง,อ.ทุ่งช้าง)
 6. ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ 
(
ต.บ่อเกลือใต้,อ.บ่อเกลือ)
 7. ที่ว่าการอำเภอแม่จริม 
(
ต.หนองแดง,อ.แม่จริม)
 8. ที่ว่าการกิ่งอำเภอภูเพียง 
(
ต.ท่าน้าว,กิ่งอ.ภูเพียง)
 9. ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง 
(
ต.เชียงกลาง,อ.เชียงกลาง)
10. ที่ว่าการอำเภอนาน้อย 
(
ต.นาน้อย,อ.นาน้อย)
11. ที่ว่าการอำเภอปัว 
(
ต.วรนคร,อ.ปัว)
12. ที่ว่าการกิ่งอำเภอสองแคว 
(
ต.นาไร่หลวง,อ.สองแคว)
13. ที่ว่าการอำเภอท่าวังผา 
(
ต.ท่าวังผา,อ.ท่าวังผา)
14. ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น 
(
ต.นาทะนุง,อ.นาหมื่น)
15. ที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง 
(
ต.ป่าคาหลวง,อ.บ้านหลวง)

สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ(63)

 1. ชุมสายโทรศัพท์น่าน 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
 2. ที่ทำการสื่อสารและโทรคมนาคมจังหวัดน่าน 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
 3. สำนักงานการไฟฟ้าน่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
 4. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน 
(
ต.ม่วงตึ๊ด,กิ่งอ.ภูเพียง)
 5. ด่านพรมแดนห้วยโก๋น-น้ำเงิน 
(
ต.ห้วยโก๋น,อ.เฉลิมพระเกียรติ)
 6. สำนักงานโยธาธิการจังหวัดน่าน 
(
ต.ม่วงตึ๊ด,กิ่งอ.ภูเพียง)
 7. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
 8. หน่วยบำรุงทางเคลื่อนที่แขวงการทางน่านที่1 
(
ต.ดู่ใต้,อ.เมืองน่าน)
 9. ศาลจังหวัดน่าน 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
10. ฐานปฏิบัติการห้วยโก๋น 
(
ต.ห้วยโก๋น,อ.เฉลิมพระเกียรติ)
11. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดน่าน 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
12. ค่ายสุริยพงษ์ 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
13. สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดน่าน 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
14. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
15. สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
16. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่าน 
(
ต.ผาสิงห์,อ.เมืองน่าน)
17. สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดน่าน 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
18. สำนักงานพัฒนาป่าไม้ที่นน.6 
(
ต.ดู่ใต้,อ.เมืองน่าน)
19. ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
(
ต.ผาสิงห์,อ.เมืองน่าน)
20. สาธารณสุขชุมชนบ้านสบขุ่น 
(
ต.ป่าคา,อ.ท่าวังผา)
21. สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองน่านจำกัด 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
22. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
23. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน 
(
ต.ศรีษะเกษ,อ.นาน้อย)
24. กรมทหารพรานที่32 
(
ต.ฝายแก้ว,กิ่งอ.ภูเพียง)
25. ศูนย์วัฒนธรรมม้งบ้านสองแคว 
(
ต.สะเนียน,อ.เมืองน่าน)
26. ที่ทำการอุทยาน 
(
ต.ภูฟ้า,อ.บ่อเกลือ)
27. สำนักงานสรรพากรจังหวัดน่าน 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
28. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 
(
ต.ม่วงตึ๊ด,กิ่งอ.ภูเพียง)
29. สำนักงานหอการค้าจังหวัดน่าน 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
30. แขวงการทางน่านสำนักทางหลวงที่2 
(
ต.ดู่ใต้,อ.เมืองน่าน)
More (63 points)..

     
 
    ภาคเหนือ    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กำแพงเพชร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร ตาก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตาก นครสวรรค์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ น่าน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดน่าน พะเยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา พิจิตร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก ลำปาง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง ลำพูน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน สุโขทัย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี เชียงราย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ แม่ฮ่องสอน                
    ภาคกลาง    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กรุงเทพมหานคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท นครนายก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก นครปฐม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม นนทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ลพบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี สมุทรปราการ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร สระบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง เพชรบุรี        
    ภาคอีสาน    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กาฬสินธุ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ นครพนม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม นครราชสีมา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ มหาสารคาม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม มุกดาหาร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ สกลนคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร สุรินทร์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ หนองคาย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอำนาจเจริญ อุดรธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี เลย    
    ภาคตะวันออก    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด จันทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ตราด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตราด ปราจีนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง สระแก้ว
    ภาคใต้    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กระบี่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ชุมพร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ตรัง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี พังงา
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา พัทลุง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ภูเก็ต แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ยะลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยะลา ระนอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระนอง สงขลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา สตูล แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสตูล สุราษฎร์ธานี