น่าน

 
 
 

แผนที่จังหวัดน่าน

   
 
 
 
Thailand Map , Thai Map , Bangkok Map , แผนที่ประเทศไทย , แผนที่ท่องเที่ยว , แผนที่จังหวัดน่าน
  ประเทศไทย   จังหวัดน่าน

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์
แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุอยู่บนหลังโค รูปโคอุศุภราชมีพระธาตุอยู่บนหลัง หมายถึง นามเมือง โดยมีตำนานเล่าว่า สมัยเมื่อพญาผากองสร้างเมืองน่าน พ.ศ. 1911 พระองค์ทรงนิมิตไปว่ามี โคอุศุภราช วิ่งมาจากป่าทางด้านทิศตะวันออก ข้ามแม่น้ำน่านมายังทิศตะวันตก แล้วถ่ายมูลเป็นรูปพื้นฐาน ของตัวเมืองน่าน เมื่อพระองค์ตื่นบรรทม ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ ตามที่ได้นิมิตดังกล่าว ประกอบกับพระองค์ จะย้ายเมืองมาตั้งที่จังหวัดน่านปัจจุบันด้วย พระองค์จึงก่อกำแพงเมือง ตามรอยมูลโคอศุภราชที่ถ่ายไว้ ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันสำคัญ จึงให้โคอุศุภราชเป็นนามเมือง


ค้นหาพิกัดทั่วไทย กดเลยค่ะที่นี่เลยค่ะ
  แผนที่จังหวัดน่าน
  1. รายละเอียดอำเภอเมืองน่าน   2. รายละเอียดอำเภอแม่จริม   3. รายละเอียดอำเภอบ้านหลวง
  4. รายละเอียดอำเภอนาน้อย   5. รายละเอียดอำเภอปัว   6. รายละเอียดอำเภอท่าวังผา
  7. รายละเอียดอำเภอเวียงสา   8. รายละเอียดอำเภอทุ่งช้าง   9. รายละเอียดอำเภอเชียงกลาง
10. รายละเอียดอำเภอนาหมื่น 11. รายละเอียดอำเภอสันติสุข 12. รายละเอียดอำเภอบ่อเกลือ
13. รายละเอียดกิ่งอำเภอสองแคว 14. รายละเอียดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ราชการ,รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานบริการ โรงแรม,รีสอร์ท,ที่พักอาศัย สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา
ศาสนา สถานที่สำคัญ สุขภาพ สันทนาการ ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร โชว์รูมรถยนต์ ปั๊มน้ำมัน การคมนาคม

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ(33)

 1. พระธาตุสบหนอง 
(
ต.ตาลชุม,อ.ท่าวังผา)
 2. พระธาตุจอมแจ้ง 
(
ต.วรนคร,อ.ปัว)
 3. พระธาตุเสรีคะธาตุ 
(
ต.แสนทอง,อ.ท่าวังผา)
 4. พระธาตุจอมนาง 
(
ต.จอมพระ,อ.ท่าวังผา)
 5. เตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก 
(
ต.สวก,อ.เมืองน่าน)
 6. พระธาตุจอมทอง 
(
ต.สถาน,อ.ปัว)
 7. พระธาตุศรีษะเกษ 
(
ต.ศรีษะเกษ,อ.นาน้อย)
 8. พระธาตุทรายทอง 
(
ต.ส้าน,อ.เวียงสา)
 9. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน 
(
ต.ในเวียง,อ.เมืองน่าน)
10. พระตำหนักริมน้ำน่าน 
(
ต.ฝายแก้ว,กิ่งอ.ภูเพียง)
11. อนุสวารีย์วีรกรรมทุ่งช้าง 
(
ต.ทุ่งช้าง,อ.ทุ่งช้าง)
12. พระธาตุเบ็งสกัด 
(
ต.วรนคร,อ.ปัว)
13. เสาดินนาน้อย 
(
ต.เชียงของ,อ.นาน้อย)
14. ตีมีดบ้านฝายมูล 
(
ต.ป่าคา,อ.ท่าวังผา)
15. พระธาตุจอมแจ้งหนองบัว 
(
ต.ป่าคา,อ.ท่าวังผา)
16. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
(
ต.ภูคา,อ.ปัว)
17. พระธาตุพลูแช่ 
(
ต.นาน้อย,อ.นาน้อย)
18. พระธาตุจอมกิตติ 
(
ต.พระพุทธบาท,อ.เชียงกลาง)
19. แก่งหลวง 
(
ต.เชียงของ,อ.นาน้อย)
20. พระธาตุเมล็ดข้าว 
(
ต.ป่าคาหลวง,อ.บ้านหลวง)
21. พระธาตุภูเพียง 
(
ต.และ,อ.ทุ่งช้าง)
22. พระธาตุศิลามงคล 
(
ต.ท่าวังผา,อ.ท่าวังผา)
23. จุดชมวิวดอยผาจิก 
(
ต.ป่าคา,อ.ท่าวังผา)
24. เจดีย์วัดนวราษฎร์ 
(
ต.นาซาว,อ.เมืองน่าน)
25. พระธาตุตอมตั้ง 
(
ต.ยม,อ.ท่าวังผา)
26. พระธาตุดอนแก้ว 
(
ต.พระธาตุ,อ.เชียงกลาง)
27. ปากนาย 
(
ต.นาทะนุง,อ.นาหมื่น)
28. พระธาตุดอยหงษ์ 
(
ต.หนองแดง,อ.แม่จริม)
29. พระธาตุแดนทอง 
(
ต.น้ำมวบ,อ.เวียงสา)
30. จุดชมต้นชมพูภูคา 
(
ต.ภูคา,อ.ปัว)
More (33 points)..

น้ำตก(13)

 1. น้ำตกตาดทอง(อำเภอสองแคว) 
(
ต.นาไร่หลวง,อ.สองแคว)
 2. น้ำตกต้นตอง 
(
ต.ภูคา,อ.ปัว)
 3. น้ำตกตาดหลวง(อำเภอปัว) 
(
ต.อวน,อ.ปัว)
 4. น้ำตกตาดม่าน 
(
ต.นาไร่หลวง,อ.สองแคว)
 5. น้ำตกเขาสะเกิน 
(
ต.ยอด,อ.สองแคว)
 6. น้ำตกห้วยหาด 
(
ต.ยอด,อ.สองแคว)
 7. น้ำตกวังต้นตอง 
(
ต.ศิลาเพชร,อ.ปัว)
 8. น้ำตกสะปัน 
(
ต.ดงพญา,อ.บ่อเกลือ)
 9. น้ำตกตาดมัน 
(
ต.งอบ,อ.ทุ่งช้าง)
10. น้ำตกสองแคว 
(
ต.สะเนียน,อ.เมืองน่าน)
11. น้ำตกศิลาเพชร 
(
ต.ศิลาเพชร,อ.ปัว)
12. น้ำตกศิลาเพชร 
(
ต.ศิลาเพชร,อ.ปัว)
13. น้ำตกวังเปียน 
(
ต.ขุนน่าน,อ.เฉลิมพระเกียรติ)

อุทยานแห่งชาติ(7)

 1. อุทยานแห่งชาติขุนน่าน 
(
ต.ภูคา,อ.ปัว)
 2. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
(
ต.สถาน,อ.ปัว)
 3. อุทยานแห่งชาติเขาสะเกิน 
(
ต.ยอด,อ.สองแคว)
 4. วนอุทยานถ้ำผาตูบ 
(
ต.ผาสิงห์,อ.เมืองน่าน)
 5. อุทยานแห่งชาติดอยภูแว 
(
ต.บ่อเกลือเหนือ,อ.บ่อเกลือ)
 6. อุทยานแห่งชาติแม่จริม 
(
ต.ไหล่น่าน,อ.เวียงสา)
 7. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 
(
ต.ศรีษะเกษ,อ.นาน้อย)

สวนสัตว์(1)

เขื่อน อ่างเก็บน้ำ(37)

 1. อ่างเก็บน้ำน้ำถอก 
(
ต.ตาลชุม,อ.เวียงสา)
 2. เขื่อนสิริกิติ์ 
(
ต.นาทะนุง,อ.นาหมื่น)
 3. อ่างเก็บน้ำน้ำและ 
(
ต.ทุ่งช้าง,อ.ทุ่งช้าง)
 4. อ่างเก็บน้ำบ้านพรสวรรค์ 
(
ต.สถาน,อ.ปัว)
 5. อ่างเก็บน้ำห้วยหละ 
(
ต.เชียงของ,อ.นาน้อย)
 6. อ่างเก็บน้ำร่องไม้ซาง 
(
ต.ตาลชุม,อ.ท่าวังผา)
 7. อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ 
(
ต.งอบ,อ.ทุ่งช้าง)
 8. อ่างเก็บน้ำอ้อ 
(
ต.พระพุทธบาท,อ.เชียงกลาง)
 9. อ่างเก็บน้ำห้วยแต 
(
ต.เชียงของ,อ.นาน้อย)
10. อ่างเก็บน้ำบ้านสาคร 
(
ต.แม่สาคร,อ.เวียงสา)
11. อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแกน 
(
ต.ม่วงตึ๊ด,กิ่งอ.ภูเพียง)
12. อ่างเก็บน้ำห้วยมืด 
(
ต.ยม,อ.ท่าวังผา)
13. อ่างเก็บน้ำห้วยเหล็ก 
(
ต.บ่อ,อ.เมืองน่าน)
14. อ่างเก็บน้ำยอน 
(
ต.เปือ,อ.เชียงกลาง)
15. อ่างเก็บน้ำห้วยปูด 
(
ต.ป่าคา,อ.ท่าวังผา)
16. อ่างเก็บน้ำร่องน้ำคาว 
(
ต.ตาลชุม,อ.ท่าวังผา)
17. อ่างเก็บน้ำวังว้า 
(
ต.ท่าวังผา,อ.ท่าวังผา)
18. อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต 
(
ต.ฝายแก้ว,กิ่งอ.ภูเพียง)
19. อ่างเก็บน้ำห้วยเมี่ยง 
(
ต.ปัว,อ.ปัว)
20. อ่างเก็บน้ำนาเหลือง 
(
ต.นาเหลือง,อ.เวียงสา)
21. อ่างเก็บน้ำห้วยหมื่น 
(
ต.เปือ,อ.เชียงกลาง)
22. อ่างเก็บน้ำห้วยสอย 
(
ต.เจดีย์ชัย,อ.ปัว)
23. อ่างเก็บน้ำน้ำงืม 
(
ต.ยอด,อ.สองแคว)
24. อ่างเก็บน้ำห้วยนา 
(
ต.สถาน,อ.ปัว)
25. สระเก็บน้ำบ้านป่ากลาง 
(
ต.ป่ากลาง,อ.ปัว)
26. อ่างเก็บน้ำห้วยหิน 
(
ต.เจดีย์ชัย,อ.ปัว)
27. อ่างเก็บน้ำห้วยไฮ 
(
ต.ศรีภูมิ,อ.ท่าวังผา)
28. อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น 
(
ต.น้ำเกี๋ยน,กิ่งอ.ภูเพียง)
29. อ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ 
(
ต.เชียงคาน,อ.เชียงกลาง)
30. อ่างเก็บน้ำห้วยหลับหมื่น 
(
ต.จอมจันทร์,อ.เวียงสา)
More (37 points)..

     
 
    ภาคเหนือ    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กำแพงเพชร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร ตาก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตาก นครสวรรค์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ น่าน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดน่าน พะเยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา พิจิตร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก ลำปาง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง ลำพูน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน สุโขทัย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี เชียงราย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ แม่ฮ่องสอน                
    ภาคกลาง    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กรุงเทพมหานคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท นครนายก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก นครปฐม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม นนทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ลพบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี สมุทรปราการ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร สระบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง เพชรบุรี        
    ภาคอีสาน    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กาฬสินธุ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ นครพนม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม นครราชสีมา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ มหาสารคาม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม มุกดาหาร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ สกลนคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร สุรินทร์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ หนองคาย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอำนาจเจริญ อุดรธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี เลย    
    ภาคตะวันออก    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด จันทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ตราด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตราด ปราจีนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง สระแก้ว
    ภาคใต้    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กระบี่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ชุมพร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ตรัง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี พังงา
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา พัทลุง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ภูเก็ต แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ยะลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยะลา ระนอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระนอง สงขลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา สตูล แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสตูล สุราษฎร์ธานี