อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 
 
 

แผนที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร

   
Thailand Map , อำเภอเมืองกำแพงเพชร
แผนที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร
Thailand Map , อำเภอเมืองกำแพงเพชร
Thailand Map , Thai Map , Bangkok Map , แผนที่ประเทศไทย , แผนที่ท่องเที่ยว , แผนที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร
  ประเทศไทย    จังหวัดกำแพงเพชร    อำเภอเมืองกำแพงเพชร

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

พระบรมธาตุคู่บ้าน กล้วยไข่หวานคู่เมือง ลือเลื่องเมืองมรดกโลก
  1. ตำบลคลองแม่ลาย   2. ตำบลวังทอง   3. ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
  4. ตำบลหนองปลิง   5. ตำบลทรงธรรม   6. ตำบลนาบ่อคำ
  7. ตำบลในเมือง   8. ตำบลธำมรงค์   9. ตำบลสระแก้ว
10. ตำบลท่าขุนราม 11. ตำบลเทพนคร 12. ตำบลคณฑี
13. ตำบลลานดอกไม้ 14. ตำบลนครชุม 15. ตำบลอ่างทอง
16. ตำบลไตรตรึงษ์
 
สถานที่ราชการ,รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานบริการ โรงแรม,รีสอร์ท,ที่พักอาศัย สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา
ศาสนา สถานที่สำคัญ สุขภาพ สันทนาการ ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร โชว์รูมรถยนต์ ปั๊มน้ำมัน การคมนาคม

โรงแรม/รีสอร์ท(19)

 1. เรือนไทยรีสอร์ท 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 2. โรงแรมราชดำเนิน 
(
ต.ในเมือง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 3. แกรนด์วิลล์รีสอร์ท 
(
ต.ในเมือง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 4. กุศุมารีสอร์ท 
(
ต.หนองปลิง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 5. โรงแรมอพาร์ทเมนต์ 
(
ต.ในเมือง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 6. โรงแรมนวรัตน์ 
(
ต.ในเมือง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 7. โรงแรมชากังราว 
(
ต.ในเมือง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 8. พีรีสอร์ท 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 9. โรงแรมเทพนคร 
(
ต.ในเมือง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
10. โรงแรมพีนคร 
(
ต.ในเมือง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
11. โรงแรมมารินรีสอร์ท 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
12. เพชรโฮเต็ล 
(
ต.ในเมือง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
13. โรงแรมกอโชคชัย 
(
ต.ในเมือง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
14. โรงแรมพีนคร 
(
ต.เทพนคร,อ.เมืองกำแพงเพชร)
15. โรงแรมจิตตประภา 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
16. โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว 
(
ต.ในเมือง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
17. โรงแรมน้ำเพชร 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
18. เทคโนริเวอร์วิวรีสอร์ท 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
19. โรงแรมจิตประภา 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)

หมู่บ้าน(33)

 1. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ9 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 2. หมู่บ้านแสนสุข 
(
ต.ในเมือง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 3. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ5 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 4. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ3 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 5. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ8 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 6. หมู่บ้านกรุณา 
(
ต.หนองปลิง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 7. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ18 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 8. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ13 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
 9. หมู่บ้านแม่ปิงวิลเลจ 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
10. หมู่บ้านสองพี่น้อง 
(
ต.ในเมือง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
11. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ19 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
12. หมู่บ้านลานศักดิ์ 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
13. หมู่บ้านร่มเย็น 
(
ต.ในเมือง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
14. หมู่บ้านสวนริมธาร 
(
ต.ในเมือง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
15. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ21 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
16. หมู่บ้านเทพนครวิล 
(
ต.เทพนคร,อ.เมืองกำแพงเพชร)
17. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ4 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
18. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์ 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
19. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ11 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
20. หมู่บ้านศรีเจริญวิลล่า 
(
ต.สระแก้ว,อ.เมืองกำแพงเพชร)
21. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ7 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
22. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ17 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
23. หมู่บ้านศรีโยธิน 
(
ต.หนองปลิง,อ.เมืองกำแพงเพชร)
24. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ10 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
25. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ2 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
26. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ15 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
27. หมู่บ้านวังโบสถ์ 
(
ต.เทพนคร,อ.เมืองกำแพงเพชร)
28. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ12 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
29. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ20 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
30. หมู่บ้านคุณารักษ์แลนด์โครงการ14 
(
ต.นครชุม,อ.เมืองกำแพงเพชร)
More (33 points)..
     
 
    ภาคเหนือ    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กำแพงเพชร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร ตาก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตาก นครสวรรค์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ น่าน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดน่าน พะเยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา พิจิตร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก ลำปาง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง ลำพูน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน สุโขทัย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี เชียงราย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ แม่ฮ่องสอน                
    ภาคกลาง    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กรุงเทพมหานคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท นครนายก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก นครปฐม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม นนทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ลพบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี สมุทรปราการ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร สระบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง เพชรบุรี        
    ภาคอีสาน    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กาฬสินธุ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ นครพนม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม นครราชสีมา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ มหาสารคาม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม มุกดาหาร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ สกลนคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร สุรินทร์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ หนองคาย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอำนาจเจริญ อุดรธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี เลย    
    ภาคตะวันออก    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด จันทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ตราด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตราด ปราจีนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง สระแก้ว
    ภาคใต้    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กระบี่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ชุมพร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ตรัง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี พังงา
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา พัทลุง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ภูเก็ต แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ยะลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยะลา ระนอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระนอง สงขลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา สตูล แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสตูล สุราษฎร์ธานี