อำเภอเมืองนครนายก

 
 
 

แผนที่อำเภอเมืองนครนายก

   
Thailand Map , อำเภอเมืองนครนายก
แผนที่อำเภอเมืองนครนายก
Thailand Map , อำเภอเมืองนครนายก
Thailand Map , Thai Map , Bangkok Map , แผนที่ประเทศไทย , แผนที่ท่องเที่ยว , แผนที่อำเภอเมืองนครนายก
  ประเทศไทย    จังหวัดนครนายก    อำเภอเมืองนครนายก

อำเภอเมืองนครนายก

มุ่งพัฒนาสู่ เมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานการท่องเที่ยวและการเกษตรอย่างยั่งยืน
  1. ตำบลท่าทราย   2. ตำบลบ้านใหญ่   3. ตำบลนครนายก
  4. ตำบลเขาพระ   5. ตำบลสาริกา   6. ตำบลดงละคร
  7. ตำบลดอนยอ   8. ตำบลวังกระโจม   9. ตำบลท่าช้าง
10. ตำบลพรหมณี 11. ตำบลหินตั้ง 12. ตำบลศรีนาวา
13. ตำบลศรีจุฬา
 
สถานที่ราชการ,รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานบริการ โรงแรม,รีสอร์ท,ที่พักอาศัย สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา
ศาสนา สถานที่สำคัญ สุขภาพ สันทนาการ ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร โชว์รูมรถยนต์ ปั๊มน้ำมัน การคมนาคม

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ(21)

 1. ดงต้นยางหน้าเมืองนครนายก 
(
ต.นครนายก,อ.เมืองนครนายก)
 2. จุดชมวิวโรงเรียนนายร้อยจปร. 
(
ต.พรหมณี,อ.เมืองนครนายก)
 3. เมืองโบราณดงละคร 
(
ต.ดงละคร,อ.เมืองนครนายก)
 4. โป่งทุ่งกวาง 
(
ต.หินตั้ง,อ.เมืองนครนายก)
 5. ร้านขายของฝากนครนายกศรีสุนีย์ของฝาก 
(
ต.นครนายก,อ.เมืองนครนายก)
 6. ศูนย์จำหน่ายสินค้าและพืชผลการเกษตรนครนายก 
(
ต.ท่าช้าง,อ.เมืองนครนายก)
 7. สวนวังทิพย์จุดท่องเที่ยวเกษตรไม้ตัดดอก 
(
ต.เขาพระ,อ.เมืองนครนายก)
 8. หอดูสัตว์มอสิงโต 
(
ต.หินตั้ง,อ.เมืองนครนายก)
 9. สวนทิพย์ 
(
ต.ท่าช้าง,อ.เมืองนครนายก)
10. ศูนย์รวมของฝากวังรีดีไลท์ 
(
ต.นครนายก,อ.เมืองนครนายก)
11. ศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(
ต.นครนายก,อ.เมืองนครนายก)
12. พิพิธภัณฑ์อาคารจปร.100ปี 
(
ต.พรหมณี,อ.เมืองนครนายก)
13. สมาคมแม่บ้านทหารบกโรงเรียนจปร.จุดซื้อของฝาก 
(
ต.พรหมณี,อ.เมืองนครนายก)
14. อุดมการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร 
(
ต.หินตั้ง,อ.เมืองนครนายก)
15. สวนทรายทอง 
(
ต.เขาพระ,อ.เมืองนครนายก)
16. โบราณสถานด้านทิศเหนือ 
(
ต.ดงละคร,อ.เมืองนครนายก)
17. สวนมะปรางแม่อนงค์ 
(
ต.สาริกา,อ.เมืองนครนายก)
18. สวนโปร่งฟ้า 
(
ต.เขาพระ,อ.เมืองนครนายก)
19. จุดแวะซื้อของฝากข้างทาง 
(
ต.ท่าช้าง,อ.เมืองนครนายก)
20. รอยพระพุทธบาท 
(
ต.สาริกา,อ.เมืองนครนายก)
21. โป่งต้นไทร 
(
ต.หินตั้ง,อ.เมืองนครนายก)

น้ำตก(8)

 1. น้ำตกผาตะแบก3กม. 
(
ต.หินตั้ง,อ.เมืองนครนายก)
 2. น้ำตกตาดตาภู่(อำเภอเมืองนครนายก) 
(
ต.หินตั้ง,อ.เมืองนครนายก)
 3. น้ำตกผาชมพู2.5กม. 
(
ต.หินตั้ง,อ.เมืองนครนายก)
 4. น้ำตกตาดตาคง(อำเภอเมืองนครนายก) 
(
ต.หินตั้ง,อ.เมืองนครนายก)
 5. น้ำตกสาริกา 
(
ต.สาริกา,อ.เมืองนครนายก)
 6. น้ำตกลานรัก 
(
ต.สาริกา,อ.เมืองนครนายก)
 7. น้ำตกผารากไทร2กม. 
(
ต.หินตั้ง,อ.เมืองนครนายก)
 8. น้ำตกตาดมะนาว 
(
ต.หินตั้ง,อ.เมืองนครนายก)

อุทยานแห่งชาติ(1)

เขื่อน อ่างเก็บน้ำ(5)

     
 
    ภาคเหนือ    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กำแพงเพชร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร ตาก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตาก นครสวรรค์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ น่าน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดน่าน พะเยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา พิจิตร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก ลำปาง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง ลำพูน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน สุโขทัย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี เชียงราย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ แม่ฮ่องสอน                
    ภาคกลาง    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กรุงเทพมหานคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท นครนายก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก นครปฐม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม นนทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ลพบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี สมุทรปราการ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร สระบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง เพชรบุรี        
    ภาคอีสาน    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กาฬสินธุ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ นครพนม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม นครราชสีมา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ มหาสารคาม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม มุกดาหาร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ สกลนคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร สุรินทร์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ หนองคาย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอำนาจเจริญ อุดรธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี เลย    
    ภาคตะวันออก    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด จันทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ตราด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตราด ปราจีนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง สระแก้ว
    ภาคใต้    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กระบี่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ชุมพร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ตรัง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี พังงา
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา พัทลุง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ภูเก็ต แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ยะลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยะลา ระนอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระนอง สงขลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา สตูล แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสตูล สุราษฎร์ธานี