อำเภอพนมสารคาม

 
 
 

แผนที่อำเภอพนมสารคาม

   
Thailand Map , อำเภอพนมสารคาม
แผนที่อำเภอพนมสารคาม
Thailand Map , อำเภอพนมสารคาม
Thailand Map , Thai Map , Bangkok Map , แผนที่ประเทศไทย , แผนที่ท่องเที่ยว , แผนที่อำเภอพนมสารคาม
  ประเทศไทย    จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอพนมสารคาม

อำเภอพนมสารคาม

คลองท่าลาดทิวทัศน์น่ายล ถนนพระรถเสน อาชีพเด่นเกษตรกรรม วัฒนธรรมไทยพวน สวนพฤกษศาสตร์ล้ำค่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
  1. ตำบลเมืองเก่า   2. ตำบลบ้านซ่อง   3. ตำบลหนองแหน
  4. ตำบลหนองยาว   5. ตำบลพนมสารคาม   6. ตำบลเกาะขนุน
  7. ตำบลเขาหินซ้อน   8. ตำบลท่าถ่าน
 
สถานที่ราชการ,รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานบริการ โรงแรม,รีสอร์ท,ที่พักอาศัย สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา
ศาสนา สถานที่สำคัญ สุขภาพ สันทนาการ ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร โชว์รูมรถยนต์ ปั๊มน้ำมัน การคมนาคม

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย(2)

โรงเรียน(38)

 1. โรงเรียนวัดต้นตาล 
(
ต.หนองยาว,อ.พนมสารคาม)
 2. โรงเรียนธรีวิทยา 
(
ต.เกาะขนุน,อ.พนมสารคาม)
 3. โรงเรียนบ้านห้วยพลู 
(
ต.เกาะขนุน,อ.พนมสารคาม)
 4. โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 
(
ต.ท่าถ่าน,อ.พนมสารคาม)
 5. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเกาะขนุน 
(
ต.เกาะขนุน,อ.พนมสารคาม)
 6. โรงเรียนวัดหนองเค็ด 
(
ต.ท่าถ่าน,อ.พนมสารคาม)
 7. โรงเรียนวัดกะจะ 
(
ต.สระสี่เหลี่ยม,อ.พนัสนิคม)
 8. โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 
(
ต.เกาะขนุน,อ.พนมสารคาม)
 9. โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 
(
ต.เขาหินซ้อน,อ.พนมสารคาม)
10. โรงเรียนวัดไร่ดอน 
(
ต.เกาะขนุน,อ.พนมสารคาม)
11. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา 
(
ต.เกาะขนุน,อ.พนมสารคาม)
12. โรงเรียนบ้านหนองแสง 
(
ต.เขาหินซ้อน,อ.พนมสารคาม)
13. โรงเรียนหนองเหียง 
(
ต.เขาหินซ้อน,อ.พนมสารคาม)
14. โรงเรียนบ้านชำขวาง 
(
ต.เขาหินซ้อน,อ.พนมสารคาม)
15. โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 
(
ต.ท่าถ่าน,อ.พนมสารคาม)
16. โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) 
(
ต.พนมสารคาม,อ.พนมสารคาม)
17. โรงเรียนวัดท่าเกวียน 
(
ต.พนมสารคาม,อ.พนมสารคาม)
18. โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
(
ต.เขาหินซ้อน,อ.พนมสารคาม)
19. โรงเรียนวัดลำมหาชัย 
(
ต.เขาหินซ้อน,อ.พนมสารคาม)
20. โรงเรียนวัดพงษาราม 
(
ต.เกาะขนุน,อ.พนมสารคาม)
21. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
(
ต.บ้านซ่อง,อ.พนมสารคาม)
22. โรงเรียนจุฑาทิพย์ 
(
ต.พนมสารคาม,อ.พนมสารคาม)
23. โรงเรียนเอเชียคอมพิวเตอร์ 
(
ต.พนมสารคาม,อ.พนมสารคาม)
24. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงกระจับ 
(
ต.หนองแหน,อ.พนมสารคาม)
25. โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 
(
ต.หนองยาว,อ.พนมสารคาม)
26. โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรม 
(
ต.เขาหินซ้อน,อ.พนมสารคาม)
27. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรินธร 
(
ต.เขาหินซ้อน,อ.พนมสารคาม)
28. โรงเรียนบ้านปรือวาย 
(
ต.เขาหินซ้อน,อ.พนมสารคาม)
29. ศูนย์การเรียนชุมชนเขาหินซ้อน 
(
ต.เขาหินซ้อน,อ.พนมสารคาม)
30. โรงเรียนวัดหนองหว้า 
(
ต.เขาหินซ้อน,อ.พนมสารคาม)
More (38 points)..
     
 
    ภาคเหนือ    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กำแพงเพชร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร ตาก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตาก นครสวรรค์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ น่าน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดน่าน พะเยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา พิจิตร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก ลำปาง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง ลำพูน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน สุโขทัย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี เชียงราย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ แม่ฮ่องสอน                
    ภาคกลาง    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กรุงเทพมหานคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท นครนายก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก นครปฐม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม นนทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ลพบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี สมุทรปราการ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร สระบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง เพชรบุรี        
    ภาคอีสาน    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กาฬสินธุ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ นครพนม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม นครราชสีมา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ มหาสารคาม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม มุกดาหาร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ สกลนคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร สุรินทร์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ หนองคาย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอำนาจเจริญ อุดรธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี เลย    
    ภาคตะวันออก    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด จันทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ตราด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตราด ปราจีนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง สระแก้ว
    ภาคใต้    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กระบี่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ชุมพร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ตรัง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี พังงา
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา พัทลุง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ภูเก็ต แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ยะลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยะลา ระนอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระนอง สงขลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา สตูล แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสตูล สุราษฎร์ธานี