อำเภอปากเกร็ด

 
 
 

แผนที่อำเภอปากเกร็ด

   
Thailand Map , อำเภอปากเกร็ด
แผนที่อำเภอปากเกร็ด
Thailand Map , อำเภอปากเกร็ด
Thailand Map , Thai Map , Bangkok Map , แผนที่ประเทศไทย , แผนที่ท่องเที่ยว , แผนที่อำเภอปากเกร็ด
  ประเทศไทย    จังหวัดนนทบุรี    อำเภอปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด

  1. ตำบลบางตลาด   2. ตำบลบางพลับ   3. ตำบลอ้อมเกร็ด
  4. ตำบลท่าอิฐ   5. ตำบลบางตะไนย์   6. ตำบลบ้านใหม่
  7. ตำบลปากเกร็ด   8. ตำบลคลองเกลือ   9. ตำบลคลองข่อย
10. ตำบลเกาะเกร็ด 11. ตำบลคลองพระอุดม 12. ตำบลบางพูด
 
สถานที่ราชการ,รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานบริการ โรงแรม,รีสอร์ท,ที่พักอาศัย สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา
ศาสนา สถานที่สำคัญ สุขภาพ สันทนาการ ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร โชว์รูมรถยนต์ ปั๊มน้ำมัน การคมนาคม

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย(1)

โรงเรียน(56)

 1. โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 
(
ต.คลองข่อย,อ.ปากเกร็ด)
 2. โรงเรียนอัมพรไพศาล 
(
ต.บางพูด,อ.ปากเกร็ด)
 3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี 
(
ต.คลองพระอุดม,อ.ปากเกร็ด)
 4. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 
(
ต.บ้านใหม่,อ.ปากเกร็ด)
 5. โรงเรียนพระศรีสังวาลย์อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
(
ต.บางตลาด,อ.ปากเกร็ด)
 6. โรงเรียนวัดเสาธงทอง 
(
ต.เกาะเกร็ด,อ.ปากเกร็ด)
 7. โรงเรียนวัดตาล 
(
ต.บางตะไนย์,อ.ปากเกร็ด)
 8. โรงเรียนระพีพรรณเนอร์สริ่งโฮม 
(
ต.บางพูด,อ.ปากเกร็ด)
 9. โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ด 
(
ต.ปากเกร็ด,อ.ปากเกร็ด)
10. โรงเรียนวัฒนะพฤกษา 
(
ต.ปากเกร็ด,อ.ปากเกร็ด)
11. โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 
(
ต.บางตลาด,อ.ปากเกร็ด)
12. โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 
(
ต.อ้อมเกร็ด,อ.ปากเกร็ด)
13. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
(
ต.บางพูด,อ.ปากเกร็ด)
14. โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส 
(
ต.เกาะเกร็ด,อ.ปากเกร็ด)
15. โรงเรียนพิชญศึกษา 
(
ต.บางพูด,อ.ปากเกร็ด)
16. โรงเรียนคลองเกลือ 
(
ต.บางตลาด,อ.ปากเกร็ด)
17. โรงเรียนวัดแดง 
(
ต.ท่าอิฐ,อ.ปากเกร็ด)
18. โรงเรียนวัดสาลิโขภิตาราม 
(
ต.บางพลับ,อ.ปากเกร็ด)
19. โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 
(
ต.บางพูด,อ.ปากเกร็ด)
20. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
(
ต.บ้านใหม่,อ.ปากเกร็ด)
21. โรงเรียนปากเกร็ด 
(
ต.ปากเกร็ด,อ.ปากเกร็ด)
22. โรงเรียนคลองพระอุดมวิทยาคม 
(
ต.คลองพระอุดม,อ.ปากเกร็ด)
23. โรงเรียนเทศบาล1 
(
ต.บางตลาด,อ.ปากเกร็ด)
24. โรงเรียนมงกุฎเอเชียนนทบุรี 
(
ต.บ้านใหม่,อ.ปากเกร็ด)
25. โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 
(
ต.ท่าอิฐ,อ.ปากเกร็ด)
26. โรงเรียนวัดบ่อนันทวิทยา 
(
ต.ปากเกร็ด,อ.ปากเกร็ด)
27. โรงเรียนวัดลำโพ 
(
ต.คลองข่อย,อ.ปากเกร็ด)
28. โรงเรียนวัดสลักเหนือ 
(
ต.บ้านใหม่,อ.ปากเกร็ด)
29. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 
(
ต.ปากเกร็ด,อ.ปากเกร็ด)
30. โรงเรียนวัดกู้นันทาภิรมย์วิทยา 
(
ต.บางพูด,อ.ปากเกร็ด)
More (56 points)..
     
 
    ภาคเหนือ    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กำแพงเพชร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร ตาก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตาก นครสวรรค์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ น่าน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดน่าน พะเยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา พิจิตร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก ลำปาง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง ลำพูน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน สุโขทัย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี เชียงราย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ แม่ฮ่องสอน                
    ภาคกลาง    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กรุงเทพมหานคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท นครนายก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก นครปฐม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม นนทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ลพบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี สมุทรปราการ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร สระบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง เพชรบุรี        
    ภาคอีสาน    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กาฬสินธุ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ นครพนม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม นครราชสีมา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ มหาสารคาม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม มุกดาหาร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ สกลนคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร สุรินทร์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ หนองคาย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอำนาจเจริญ อุดรธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี เลย    
    ภาคตะวันออก    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด จันทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ตราด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตราด ปราจีนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง สระแก้ว
    ภาคใต้    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กระบี่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ชุมพร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ตรัง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี พังงา
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา พัทลุง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ภูเก็ต แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ยะลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยะลา ระนอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระนอง สงขลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา สตูล แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสตูล สุราษฎร์ธานี